Roomanmolen Sint - Pauwels

Wie zijn wij?

Okra heeft een missie

 • Een beweging van, voor en met gepensioneerden of mensen in dezelfde levensfase
 • Een open kristelijke, respectvolle en actieve beweging. De beginletters van deze woordenvormen de naam OKRA.

 

 OKRA heeft een aanbod

 • Contact en vriendschap centraal.
 • Het aanbod even verscheiden als de groep 55-plussers.
 • Kwaliteit voor alles.
 • Hier meteen een greep uit het aanbod: fietstocht, museumbezoek, cursus photoshop, voordracht over de islam samenzang, bloemschikken, reis naar Algarve of China, discussiemiddag over zingeving en kookles.
 • Mee te maken dicht bij huis of wat verder weg.
 • Omringd door leeftijdgenoten.
 • Tien keer per jaar een ledenmagazine om u tegen te zeggen.
 • Dit alles best betaalbaar.

 

 

OKRA behartigt de belangen van 55-plussers.

 • Info en service over pensioenen, inkomen en zorgvoorzieningen.
 • Info over wonen, mobiliteit en een pak andere onderwerpen die 55-plussers aanbelangen.
 • Acties voor de belangen van 55-plussers : daar waar de beslissingen genomen worden maar ook via beïnvloeding van de lokale politiek, manifestaties en ludieke acties.

 

OKRA bouwt aan een sterke vrijwilligersbeweging

 • Op alle niveau's gedragen door democratisch verkozen vrijwilligers.
 • Ontzettend veel kansen om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
 • Aan coaching geen gebrek : vorming, begeleiding, vrijwilligers statuut en zo meer 

 

Wil je OKRA  echt leren kennen, word dan lid.

 

 

Wat doen we?

 OKRA van, voor, en door gepensioneerden!

 • OKRA wil zoveel mogelijk gepensionerden optimaal betrekken bij een democratische vereniging en beweging die de gepensioneerden zelf dragen

 

 

OKRA behartigt je belangen!

 • OKRA neemt en/of neemt deel aan initiatieven die leiden tot betere levensomstandigheden voor de gepensioneerden en/of tot een betere samenleving voor iedereen.
 • Meer informatie over de Pensioendienst
 • Wat is zorgrecht?
 • Ontdek onze infofiches met meer informatie, over je rechten en belangen

 

 

OKRA biedt je toegang tot sociale en culturele activiteiten!

 • OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerde kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en /of hun  deelname aan het maatschappelijke leven. Daarom biedt OKRA zelf activiteiten aan of maakt ze initiatieven van anderen toegankelijker.

 

Ontdek de OKRA activiteiten